Mash Sweden har överlåtit sina aktiva krediter till Brixo AB. För dig som haft en aktiv kredit hos Mash ska du nu istället återbetala krediten till Brixo AB.

Jag har en aktiv kredit

Har du en pågående kredit kommer du bli kontaktad av Brixo AB med information om hur du ska återbetala krediten. Du kommer framöver fortsättningsvis att betala till samma bankgiro men med Brixo AB som betalningsmottagare. Dina villkor kommer i övrigt att vara oförändrade. Du behöver själv inte vidta några särskilda åtgärder med anledning av överlåtelsen.

Har du frågor kan du kontakta Brixo AB:

Jag hade tidigare en kredit som nu är uppsagd

Om du tidigare har haft en kredit hos Mash som sagts upp på grund av uteblivna betalningar eller andra orsaker ska du fortsätta att kontakta Intrum Sverige AB på telefon: 08-616 77 85 eller mail: teambankfinans@se.intrum.com. Du kan också logga in på minasidor.intrum.com med ditt BankID.

Jag vill ansöka om en ny kredit

Vi hänvisar till Brixo AB på

brixo.se

flexkontot.se

merax.se

kontantfinans.se

 

Brixo flexkontot merax kontantfinans

Läs mer om hur du kan stänga av cookies i din web-läsare här:

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari